Битне информације

Text Box: Приступ суду

Text Box:  МЕРЕ ЗАШТИТЕ
 - Забрана уношења оружја
 - Прописан начин одевања
 - Обавезна провера од стране правосудне страже
 Непријављивање забрањених предмета у згради суда има за последицу трајно одузимање.

Република Србија

Основни суд у Зајечару

 

Поштовани,

адвокате можете пронаћи на следећој интернет адреси: Адвокатска комора Зајечар

Адвокати

Поштовани,

судске вештаке можете пронаћи на интернет страни: Министарство правде Републике Србије

Судски вештаци

Поштовани,

судске тумаче можете пронаћи на интернет адреси: Претрага тумача

Судски тумачи