Организација

Председник суда

Николић Владан

 

Секретар суда (локал 320)

Бојана Игњатовић Митић

 

Управитељ (локал 320)

Павлов Милена

 

Референт овере (локал 317)

Стефановић Игор

 

Експедиција поште (локал 316)

Бађевић Никола

 

Рачуноводство

Љубинка Јанковић-Богосављевић (лок. 313)

 

Правосудна стража

Братислав Грујичић (лок. 301)

 

Кривична писарница (локал 314)

Парнична писарница (локал 333)

Ванпарнична писарница (локал 315)

Извршна писарница (локал 316)

Архива (локал 356)

Рачуноводство (локал 313)

Позивари (локал 320 -  радним даном од 7.30 до 8.00)

Информатичка служба (локал 325)

 

Република Србија

Основни суд у Зајечару